wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest OPOLKANN BARTŁOMIEJ OCHEL I ŁUKASZ WÓJCIK SPÓŁKA CYWILNA, z siedzibą przy ul. 1 Maja 30A, 45-355 Opole o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7543206732, REGON: 382358441. Właściciel oraz administrator serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cbdszop.pl
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanym „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: info@cbdszop.pl, telefonicznie +48 511 328 259 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.1.
 4. Administrator zapewnia, że dane przetwarza zgodnie z prawem. Zbiera je tylko i wyłącznie dla zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Administrator zapewnia również, że dane przechowywane są postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, w czasie nie dłuższym niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i podstawy przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym zapewnienia obsługi transakcji i rozliczenia finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu przeprowadzenia analizy i doboru usług do potrzeb Klienta; optymalizacji usług na podstawie dodatkowych uwag; optymalizacji procesu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, a także reklamacji, ewentualnych zwrotów, problemów technicznych i zażaleń, co prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu archiwalnym, będącym efektem obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celu dodatkowych wyjaśnień, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu wskazania odpowiedzialności w sytuacjach, w których mamy informację o łamaniu zasad regulaminu lub obowiązujących przepisów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. w celu analizy i badań satysfakcji klientów oraz określania jakości obsługi sklepu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu przedstawienia pozostałych elementów oferty przy pomocy marketingu bezpośredniego na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli wyraziłeś zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do dalszych celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki. Zakres gromadzonych danych i informacji;
 2. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane:
  1. Dane osobowe, czyli imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
  2. Dane firmowe, czyli nazwa firmy, adres i NIP;
  3. Treść umowy sprzedaży, zgody marketingowe;
  4. Numer konta, w sytuacji dokonania przedpłaty;

Odbiorcy danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe Administrator może udostępnić podwykonawcom (m.in. biurze rachunkowemu, dostawom usług specjalistycznych związanych z działaniem systemu mailingowego oraz narzędzi analitycznych poprawiających jakość świadczonych usług). Ponadto istnieje możliwość przekazania zebranych danych innych niezależnym odbiorcom tj. kurierom lub firmom świadczącym usługi telekomunikacyjne. Dostęp do danych, po skierowaniu odpowiedniego pisma, mogą uzyskać odpowiednie organy państwowe.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 2. Dane istotne w calach analitycznych są przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania i uzasadnisz, że istnieją interesy, podstawowe prawa i wolności dotyczące Twojej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych i mają nadrzędny charakter wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 3. Informacje przetwarzane w celach archiwalnych lub w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami przechowywane są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Uprawnienia Użytkowników

Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 1. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 2. Jeżeli nie ma żadnych podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Twoje dane, możesz zażądać ich usunięcia.
 3. Możesz zażądać, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań.
 4. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celach analitycznych. W tej sytuacji musisz wskazać szczególną sytuację, która stanowi uzasadnienie zaprzestania przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
 6. W celu egzekwowania swoich praw kieruj żądania pod adres email: info@cbdszop.pl lub zadzwoń pod numer: +48 511 328 259 lub wyślij żądanie pocztą na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.1.

Dobrowolność podania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, aczkolwiek jednoczenie jest to jeden z warunków zawarcia umowy sprzedaży (świadczenia usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego). Odmówienie podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

Źródło danych

 1. Wszelkie dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników Serwisu. Tylko i wyłącznie za dobrowolną zgodą, w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź w wyniku założenia przez Użytkownika konta w prowadzonym Sklepie Internetowym.

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:
  1. Zapisywanie Produktów wrzucanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  2. Zapisywanie danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  3. Dostosowanie strony Sklepu Internetowego do konkretnych preferencji Usługobiorcy;
  4. Analizy i statystyki sposobu korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz analizowania potrzeb Usługobiorców.
 3. Każdy użytkownik standardowych przeglądarek internetowych ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies, korzystając z ustawień własnej przeglądarki internetowej. Częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4. Usługodawca może również przetwarzać tzw. logi (adres IP, domena) do generowania statystyk przydatnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Informacje są przedstawione w zbiorze i są anonimowe. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy w treści może zawierać przekierowania do innych witryn internetowych. Przechodząc na inne strony należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawca, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Stosujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych, chroniąc je przed zagrożeniami, w szczególności zabezpieczając je przed ich udostępnieniem innym osobom, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl